Jaka Lelana (25-Jul-2013, 04:04:20)
Pada ingkang kaping kalih menawi kawula mboten klentu sanes Kinanthi namung Dhandhang gula, lepat kawula nyuwun pangapunten,,,


Hal :  1|