Ama Duan (27-Mar-2018, 09:26:27)
Menunut pengakuan atas kedaulatan sah2 saja


Hal :  1|